Oil on Linen Paintings
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
Blue Flowers
2017
oil on linen

Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
Yellow Flower
2017
oil on linen
16"x20"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
Single Blue Flowers
2017
oil on linen
20"x16"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
Two White Hawaiian Flowers
2017
oil on linen
20"x16"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen.
Upside Down Red Zinnias
2016
oil on linen.
24 "x 18"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen.
White Flower
2016
oil on linen.
18" x 24"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
One Protea
2014
oil on linen
24"x 18"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
Zinnia
2014
oil on linen
24"x17"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
Red Ranunculus
2014
oil on linen
24"x18"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
Black Poppy
2014
oil on linen
14"x 11"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
Red Zinnia
2012
oil on linen
20"x 16"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
Yellow Zinnia with Three Leaves
2012
oil on linen
20"x16"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
Green Zinnia
2011
oil on linen
48"x40"
Claire Milah Libin Oil on Linen Paintings oil on linen
Yellow Zinnia
2011
oil on linen
48"x40''